www.ditesdiabetem.cz
Úvod - Kontakt - Staň se členem
DonátořiDárciPomáhají nám


Fotogalerie


Doporučujeme


Počítadlo


  • Celkem: 185866
  • Dnes: 2


Statutární město Ostrava

Dotace:


Poskytnutá dotace: 240.000,- Kč

„Zkvalitnit život dětí s diabetem“ – provoz Edukačního centra 2012


Hlavním cílem projektu je umožnit plnohodnotný život dětem s onemocněním diabetes melitus (DM) I. typu a osobám ohroženým soc. vyloučením - osobám pečujícím dlouhodobě o celoživotně nemocné dítě. Prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu umožní Občanské sdružení Dítě s diabetem (OS DsD) diabetikovi rychlou integraci zpět do běžného života. To hlavní, o co OS ve své činnosti usiluje, je předat co nejvíce informací o podstatě nemoci, léčbě, dietě, režimu, technických pomůckách. Všechny tyto získané poznatky vedou ke zlepšení kvality života, zlepšení metabolické kompenzace diabetu s důsledkem snížení prevalence pozdních komplikací, ke snížení invalidity, snížení dnů hospitalizace, poklesu spotřeby medikamentů, k lepší spolupráci rodiny s lékařem, snížení akutních komplikací.

Aktivity projektu: poradenství, edukace, prázdninové akce, víkendové edukační pobyty, jednodenní aktivity, rozvoj partnerství. Hlavním cílem projektu je zabránit vyřazení rodin s DM ze společenského života či dětského kolektivu, a to prostřednictvím poradenství, vzdělávání, sportovních a kulturních setkávání. Projekt je tvořen jednotlivými aktivitami, některé probíhají jednorázově, jiné jsou poskytovány během celého roku.

Dotace bude použita na částečnou úhradu provozních a osobních nákladů. Provozní náklady: spotřeba energie, teplo, plyn, nájmem, vedení účetnictví, bankovní poplatky, telekomunikační služby, kancelářské potřeby, odborná literatura. Ostatní služby: tiskové služby, vzdělávání, supervize, pojištění, příspěvek na ubytování. Osobní náklady: mzdy zaměstnanců a odborných pracovníků.

Aktivity projektu probíhají: 1.1. – 31.12.2012Poskytnutá dotace: 53.000,- Kč

Letní zdravotně edukační tábor (LZET) 2012


OS pořádá LZET pro děti s diabetes mellitus (DM) úspěšně již několik let. Svou účastí na letním zdravotně edukačním táboře má dítě téměř jedinou možnost dostat se mimo rodinu, do kolektivu vrstevníků, bez každodenní kontroly ze strany rodičů. Pro rodiče je to také jedna z mála možností oddychnout si alespoň na chvíli od celoročních starostí spojených s nemocí. LZET pomáhá handicapovaným dětem získat zdravé sebevědomí a nabízí jim organizovanou volnočasovou aktivitu v období letních prázdnin. Děti s diabetem nebo jiným zdravotním postižením chtějí prožít kvalitní dětství, potřebují vyrůstat v pohodové atmosféře a s pocitem, že mohou žít jako jiné děti. Program desetidenního tábora: výlety, hry, sport, pracovní a výtvarná činnost, edukace, terapie, táborová hra, společenské hry.

Organizátoři a všichni, kteří se na realizaci LZET podílejí, si plně uvědomují potřebu těchto aktivit. Děti s diabetem nebo jiným zdravotním postižením chtějí prožít stejně kvalitní dětství, potřebují vyrůstat v pohodové atmosféře a s pocitem, že mohou žít jako jiné děti.

Garantem zdravotní edukace bude specializovaný lékař, na děti budou dohlížet vedoucí s příslušným vzděláním a školením pro zvládání situací vyplývajících z nemoci DM.

Termín konání: od 16.08. do 26.08.2012, Horská chata Bílá, Staré HamryPoskytnutá dotace: 30.000,- Kč

Nebojte se informací – podpora pro dospělé diabetiky


Projekt reaguje na absenci podpory cílové skupiny a účinně kombinuje prvky individuální podpory, poradenství a sociální integrace.

Hlavním cílem projektu je oslovení lékařů z oboru diabetologie, navázání spolupráce a partnerství a za podpory diabetologů, kteří pečují o dospělé diabetiky, vytvoření edukačních programů. Dalším úkolem je podpora a rozvoj osob s autoimunitním onemocněním – diabetes mellitus (DM). Pomocí edukací a sebevzdělávání získají osoby s onemocněním DM poznatky, které využijí ke zlepšení kvality života, zlepšení metabolické kompenzace diabetu s důsledkem snížení prevalence pozdních komplikací, ke snížení invalidity, snížení dnů hospitalizace, k poklesu spotřeby medikamentů, lepší spolupráci s lékařem, snížení akutních komplikací. Edukaci diabetika definujeme jako výchovu k zvládání diabetu a k lepší spolupráci pacienta se zdravotníky. Edukace je nezbytnou a nenahraditelnou součástí úspěšné léčby nemocného diabetem.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s onemocněním DM. Jedná se o dospívající dětské pacienty, kteří přecházejí od dětských diabetologů mezi dospělé a mají potřebu nadále využívat služby, které byli zvyklí využívat v dětském věku (edukace, sebevzdělávaní, zajištění kompenzačních pomůcek). Je důležité zajištění standardu poskytovaných služeb dětskému uživateli i v dospělém věku. Druhou stěžejní skupinou jsou osoby, které se s onemocněním DM setkali v dospělosti, tuto zkušenost má stále více dospělých osob.

Aktivity projektu probíhají: 1.1. – 31.12.2012Poskytnutá dotace: 20.000,- Kč

Integrace dětí s diabetem do předškolních zařízení


Hlavní cíle projektu jsou:
  1. Edukace pedagogických pracovníků Návštěvy mateřských škol, případně setkání zástupců mateřských škol - hledání stanoviska a postoje k diabetu a zařazení dětí do MŠ.
    Edukace - jednoduchou formou objasnit pedagogům problematiku diabetu, naučit je řešit krizové stavy diabetu - především reagovat na hypoglykémii, vysvětlit vše, s čím se při práci s diabetickým dítětem mohou setkat, aby tak byl odstraněn strach z nemoci, který brání přijímání dětí s diabetem do kolektivů.
  2. Edukační materiály Vytvoření edukačních materiálů pro pedagogické a výchovné pracovníky, kteří přicházejí do styku s dětmi s DM (ve školkách, při zájmových aktivitách), vytvoření edukačního CD. Výstup: dotazníkové šetření, počet navštívených zařízení.
Záměrem projektu je odstranit strach ze zařazení diabetických dětí do školních kolektivů, nalezení mateřských škol na území Ostravy, které budou ochotné přijmout dítě s diagnózou DM 1.typu. Projekt částečně navazuje na projekt z minulého roku " Nebojte se cukrovky - informovanost široké veřejnosti" s tím, že v letošním roce se plně zaměří na problematiku předškolní mládeže.

Aktivity projektu probíhají: 1.1. – 31.12.2012

Staň se členem


Centrum pro dítě s diabetem, z.s.


Příští akce


Nejsou naplánovány žádné další akce.

Partnerství

Přihlásit k odběru
Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera. Internet Explorer není podporován.