www.ditesdiabetem.cz
Úvod - Kontakt - Staň se členem
DonátořiDárciPomáhají nám


Fotogalerie


Doporučujeme


Počítadlo


  • Celkem: 185866
  • Dnes: 3


Vyšetření doma – Selfmonitoring

Pravidelné sledování hladiny cukru v krvi nebo-li každodenní samostatná kontrola (monitorování) je nejdůležitějším nástrojem v dosažení dobré glykemické kontroly.

Vyšetření glykémie

Vyšetření glykémie je nejdůležitější samostatnou kontrolou diabetika. Pomáhá hodnotit každodenní glykémie, detekuje hypoglykémie, pomáhá při řešení hyperglykémií a poskytuje informace o reakcích organizmu na změnu inzulínové dávky.

Glykémie se vyšetřuje pomocí glukometru (Obrázek 8. 8a, 8b). Postupy měření vycházejí ze zhodnocení glykémie v kapce krve. Ta se získá obvykle z prstu ruky. Pro odběry se doporučují třetí a čtvrtý prst té ruky, kterou se nepíše. Má to tu výhodu, že nejsou rozpíchané všechny prsty a místo se postupně stává méně citlivým. Kapka krve se nejlépe vytvoří při vpichu do zevního okraje špičky prstu. Kapku lze získat i z ušního lalůčku a u malých dětí z patičky. Místo odběru krve se nedezinfikuje. Ideální je omytí teplou vodou a mýdlem. Před vpichem se místo má osušit, aby se kapka krve nemísila s vodou. Jehla pro odběr krve většinou nebývá vidět, vpich je vždy stejně hluboký, povrchní, nevytvoří se modřina. Takovýto vpich téměř nebolí, podobá se malému štípnutí. Kapka krve se nanese na určené místo na připraveném proužku a dále se postupuje podle návodu příslušného glukometru. Na displeji se po určité době objeví číselná hodnota glykémie v mmol/l.

Tady budou obrázky

Glukometry prodělaly překotný vývoj vedoucí zejména v miniaturizaci a zjednodušování obsluhy. V současnosti se ke stanovení glykémie používají glukometry založené na dvou různých principech. Fotometrická metoda využívá chemické reakce mezi glukózou v krvi a látkou obsaženou s reagenční plošce proužku. Výsledkem je určitá sytost zbarvení plošky. Elektrochemická metoda vychází z chemické reakce glukózy na plošce proužku, jejímž výsledkem je vznik volných elektronů. Čím více glukózy v krvi, tím více elektronů. Volné elektrony vytvoří miniaturní obvod mezi glukometrem a proužkem. Podle intenzity vyhodnotí glukometr glykémii. Obě tyto metody poskytují přesné výsledky.
Jedno měření glykémie však jen málo vypoví o úspěchu léčení diabetu, protože glykémie je proměnlivá. Během několika desítek minut může vystoupit z velmi nízké hodnoty do hodnoty velmi vysoké a naopak. Změny souvisejí s jídlem, inzulínovými injekcemi a pohybem. Lepší přehled se získá při vyšetřování glykemického profilu. Glykemický profil tvoří řada vyšetření glykémie během jednoho dne, která zachycuje okamžiky rozhodující pro posouzení léčby. Stanovení glykémie se obvykle neváže na určitou hodinu. Malý glykemický profil zahrnuje vyšetření čtyř hodnot glykémie: ráno na lačno před injekcí inzulínu, v poledne před obědem, večer před 1. večeří a před 2. večeří. Hodnoty je třeba si zapsat do diabetického deníku. Existuje také velký glykemický profil, který ukáže nejen to, zda má diabetik příznivou glykémii na lačno, ale i to, jak stoupá glykémie po jídle.
Cílem léčby DM 1 je optimální kompenzace, snaha zabránit akutním a pozdním komplikacím a to zejména včasným záchytem nepoznaných hypoglykémií a hyperglykémií. Dalším pomocníkem v tomto úsilí diabetika je vyšetření glykémie pomocí glukózových senzorů. Jedná se o systém pro kontinuálního měření glykémie. Nepřetržitý pro to, že měří glykémii 12x/1 hodinu, tedy 288 měření/24 hodin. Nejlépe zobrazí vývoj glykémií v průběhu několika dnů. Používá pro průkaz hypoglykémií nezachycených při standardním monitorování glykémií (malým nebo velkým glykemickým profilem pomocí glukometru) a k monitorování průběhu postprandiálních, neboli pojídlových a nočních glykémií. Umožní každému pacientu optimálně nastavit inzulínový režim. V praxi se používá systém tak, že do podkoží pacienta se zavede senzor, který je spojen bezdrátově s registračním zařízením jenž je součástí inzulínové pumpy. Nejenže vyhodnocuje glykémie co 5 minut, ale také na displeji inzulínové pumpy ukáže trend glykémií v delším časovém úseku (72 hodin i více).

Vyšetření ketolátek v moči

Vyšetření ketolátek v moči je další z vyšetření, které se provádí doma. Používají se k němu plastikové proužky (tzv. Diaphan), které se namočí do čerstvé moči. Ketolátky v moči by se měly zjišťovat každý den ráno. Navíc také, když je naměřena glykémie nad 13 mmol/l. Přítomnost ketolátek se zjistí porovnáním barvy čtverečku na proužku se stupnicí na krabičce po uplynutí určité doby. Každý výsledek je opět třeba zapsat do diabetického deníku, neboť nález ketolátek v moči je důvodem ke znepokojení.

Vyšetření glukózy v moči

Self-monitoring moči patří k nejstarším vyšetřením vůbec. Již lékaři ve starověku si všímali moči, která byla změněna chuťově i vzhledově. Glukózu v moči, tzv. glykosurii nacházíme u diabetika, přestoupí-li hladina krevního cukru hodnotu 10 mmol/l. Je překročen ledvinný práh pro glukózu. Glykosurie by se měla měřit 2krát denně, před snídaní a před 1. večeří. Cílem léčby diabetika je aglykosurie, což znamená, že cukr v moči není. Dosažení tohoto cíle bývá velmi těžké.

Vážení

Posledním měřením, které můžeme provádět doma, je vážení. Pro ně je vhodné vyhradit určitý den v týdnu. Vážit by se diabetik měl po ránu, svlečený, po vymočení, před prvním jídlem a pitím vždy na stejné váze. Výsledek je třeba zapsat. Pokud pacient ubývá na hmotnosti, aniž by chtěl záměrně hubnout, může to být projevem špatné kompenzace diabetu a velkých ztrát glukózy močí. Bude-li však nápadně tloustnout, jí příliš mnoho a jídlo se ukládá do tukových zásob. Podíl na tom může mít i velká dávka inzulínu. Po konzultaci s lékařem je třeba upravit jídelní plán i dávky inzulínu.

Staň se členem


Centrum pro dítě s diabetem, z.s.


Příští akce


Nejsou naplánovány žádné další akce.

Partnerství

Přihlásit k odběru
Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera. Internet Explorer není podporován.