www.ditesdiabetem.cz
Úvod - Kontakt - Staň se členem
DonátořiDárciPomáhají nám


Fotogalerie


Doporučujeme


Počítadlo


  • Celkem: 185866
  • Dnes: 2


Moravskoslezský kraj

Poskytnutá dotace: 149.600,- Kč

„Nebojte se cukrovky, edukace šitá na míru“ - lepší život pro děti s diabetem


Projekt reaguje na absenci podpory cílové skupiny a účinně kombinuje prvky individuální podpory, poradenství a sociální integrace. Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj rodin s autoimunitním onemocněním (diabetes mellitus I. typu, celiakie, alergie, aj), zvýšení míry samostatnosti, zlepšení jejich dovedností potřebných k integraci do společnosti. Pomocí aktivit se dětem a mládeži rozšiřují vědomosti v oblasti léčby jejich onemocnění a tím se zvyšuje jejich samostatnost a následné začlenění do běžného života (integrace do různých typů školních a mimoškolních zařízení a tím i do společnosti jejich vrstevníků). K naplňování cíle slouží Edukační centrum pro děti s diabetem (dále jen EC) v Ostravě a jejím okolí, které je jediným svého druhu v celém Moravskoslezském kraji.

Projekt tvoří
  1. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ - osobní návštěvy v edukačním centru, edukace v místě bydliště nového záchytu po propuštění z nemocnice. Odborné poradenství a zavádění kompenzačních pomůcek, telefonické poradenství, sociální poradenství
  2. TVORBA A DISTRIBUCE EDUKAČNÍCH MATERIÁLŮ, návštěvy pedagogických aj. pracovníků, kteří přicházejí do styku s dětmi postiženými DM (učitelé, trenéři, vychovatelé atd.).
  3. PORADENSTVÍ, EDUKCE ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI - osvěta o dětském diabetu, šíření informací o existenci OS
  4. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ – zvyšování odborné kvalifikace
  5. JEDNODENNÍ A VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY - účelem je poskytnutí pomoci při onemocnění DM dětem a rodinám v důsledku dopadu náhle krizové sociální situace
  6. SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY - kromě inzulínové terapie a regulované stravy je nedílnou součástí lepší kompenzace diabetika pravidelný pohyb.


Aktivity projektu probíhají od 1.1.2011 do 31.12.2011

Staň se členem


Centrum pro dítě s diabetem, z.s.


Příští akce


Nejsou naplánovány žádné další akce.

Partnerství

Přihlásit k odběru
Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera. Internet Explorer není podporován.