www.ditesdiabetem.cz
Úvod - Kontakt - Staň se členem


DonátořiDárciPomáhají nám


Fotogalerie


Doporučujeme


Počítadlo


  • Celkem: 191130
  • Dnes: 143


Letní zdravotně edukační tábor Prostřední Bečva

Letní zdravotně edukační tábor se v letošním roce konal v termínu 6.-17.8. v areálu Školy v přírodě v Prostřední Bečvě a byl opět plný her, soutěží, sportu, smíchu a také edukací.

Během celého tábora byly děti edukovány ohledně úprav dávkování inzulínu, vhodného stravování a selfmonitoringu. Nejvíce nových poznatků získali účastníci při edukační olympiádě. Celý den byl věnován problematice diabetu, děti formou her měly možnost prověřit a doplnit si informace o své nemoci a současně vidět nejnovější pomůcky pro diabetiky. Olympiády se zúčastnily zástupci firem Medtronic, Promedica a MTE, které nabízejí tyto pomůcky. Zástupci firem s dětmi diskutovali a ti nejaktivnější získali drobné odměny.
Naše olympijsko-edukační klání přijely natočit děti z tábora Pan Tuška a sestříhaly videa, na kterých děti diskutovaly o stravování diabetika, sportu, aplikaci inzulínu a seznamovaly se s pomůckami, které diabetici využívají pro co nejlepší kompenzaci. Všechna natočená videa jsou ke shlédnutí na webových stránkách OS Dítě s diabetem.

Protože je pohyb důležitým prvkem pro dobrou kompenzaci diabetu, bylo zařazeno v programu dostatek pohybových aktivit. Jednalo se především o pěší výlety do okolí, dále o turnaje ve vybíjené, fotbale a badmingtonu, konala se netradiční sportovní olympiáda. Společenské akce se konaly většinou večer, byly zastoupeny diskotékou, táborákem, filmovým večerem, soutěží o největší táborový talent. Za svou snahu a zapojování se do aktivit byly děti odměňovány diplomy a drobnými cenami.

Tábor proběhl v klidné a velmi přátelské atmosféře. Děti si našly nové kamarády, měly možnost zažít táborový život, stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Tábor se dětem líbil a v jeho závěru již plánovaly, jak se opět sejdou příští prázdniny.

Velký přínos takovýchto táborů je v tom, že také malé děti mají příležitosti setkat se s vrstevníky se stejnou nemocí, vyměnit si mezi sebou zkušenosti a lépe tak poznat problematiku své nemoci. Menší děti by pravděpodobně měly problém s umístěním na nediabetickém táboře a neměly by možnost získat tuto prázdninovou zkušenost.

Jsme rádi, že děti odjížděly z tábora spokojené, s novými zážitky a snad i poznatky, které jim pomohou lépe zvládat svou nemoc. Děkuji všem sponzorům, bez kterých by se tábor nemohl uskutečnit. A velké díky, také patří občanskému sdružení Ditě s diabetem, všem oddílovým vedoucím, instruktorům, zdravotnickému personálu a hospodářce tábora. Tábor by bez jejich nadšení a ochotě nikdy nemohl být tak fajn.

Staň se členem


Centrum pro dítě s diabetem, z.s.


Příští akce


Nejsou naplánovány žádné další akce.

Partnerství

Přihlásit k odběru
Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera. Internet Explorer není podporován.