www.ditesdiabetem.cz
Úvod - Kontakt - Staň se členem


DonátořiDárciPomáhají nám


Fotogalerie


Doporučujeme


Počítadlo


  • Celkem: 185867
  • Dnes: 5


Závěrečná zpráva – LZET 2014

Realizátor a charakteristika tábora

Letní zdravotně edukační tábor /dále jen LZET/, určený pro rekreaci dětí postižených diabetem I. typu /dále jen DM/ a sdruženým autoimunitním onemocněním s DM, se uskutečnil na Prostřední Bečvě v termínu od 3. – 13.8.2014. Tábora se zúčastnilo 16 dospělých a 48 dětských účastníků.

Pořadatelem tábora bylo Občanské sdružení Dítě s diabetem /OS Dsd/ se sídlem v Ostravě. Tábor navazuje na úspěšné letní tábory, které sdružení pořádalo v předchozích letech. LZET byl realizován za finančního přispění Ministerstva zdravotnictví ČR ve spolupráci s SRPDD, Statutárního města Ostravy a dalších spolupracujících firem. K zajištění akce, vzhledem ke zdravotnímu postižení účastníků, byl nutný dostatek zdravotnického personálu. Garantem tábora byla MUDr. Jiří Strnadel z Fakultní nemocnice Ostrava, který působí v dětské diabetologické ambulanci a má zkušenosti z předešlých ročníků LZET.

Účastníci tábora byli rozděleni do čtyř oddílů, které vedli oddíloví vedoucí a instruktoři. V jednotlivých oddílech byly umístěny děti stejného věku a oddílová činnost byla přizpůsobena jejich schopnostem. Vedoucí i instruktoři byli dobře seznámeni s problematikou dětského diabetu (jsou sami diabetiky).

Místo konání areál Školy v přírodě Prostřední Bečva, se nachází v centrální části obce Prostřední Bečva, uprostřed CHKO Beskydy. Areál je obklopena velkými travnatými pozemky a hřišti, která jsme využívali k mnoha hrám. K dispozici byla herna s pingpongovým stolem, prostorná kulturní místnost a velká jídelna. Návrh jídelního lístku byl sestaven OS Dsd na základě požadavků pro racionální diabetickou a bezlepkovou stravu.

Personální zajištění
Hlavní vedoucíOndřej Štefek
HospodářMartina Bryndačová, OS Dsd
ZdravotníciMUDr. Jiří Strnadel, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Naděžda Ryšánková
Sestry: Táňa Marčišovská, Zuzana Burešová
Noční dozor: Ing. Šárka Nosálková, Mgr. Veronika Lhotská
VedoucíLucie Brdová, Nela Unruhová, Petr Roman, Martin Lecián
InstruktořiMichal Mikoláš, Ondřej Smolík, Michaela Bryndačová, Kamila Mikesková


Programová náplň a CTH

Letošní celotáborová hra /CTH/ byla inspirována komixem Asterix a Obelix. Galové a Římané spolu nejen bojovali, ale prožili také spoustu dobrodružství a zábavy. Při přípravě CTH jsme se snažili o vyrovnanost programu, brali jsme zřetel na potřeby dětí vzhledem k jejich onemocnění i věku.

Během celého tábora byly děti edukovány ohledně úprav dávkování inzulínu, vhodného stravování a selfmonitoringu. Nejvíce nových poznatků získali účastníci při edukační olympiádě. Celý den byl věnován problematice diabetu, děti formou her měly možnost prověřit a doplnit si informace o své nemoci a současně vidět nejnovější pomůcky pro diabetiky. Olympiády se zúčastnily i firmy poskytující tyto pomůcky, měly připravené pro táborníky hry a odměny, takže edukace probíhala pro děti zábavnou formou.

Pohyb je důležitým prvkem pro dobrou kompenzaci diabetu, proto bylo zařazeno v programu dostatek pohybových aktivit. Jednalo se především o pěší výlety do okolí, dále o turnaje ve vybíjené, fotbalu, badmingtonu a ve sportovní olympiádě.

Společenské akce se konaly většinou večer, byly zastoupeny diskotékou, táborákem, filmovým večerem, karnevalem nebo soutěžemi bingo, aktivity, riskuj.

Hodnocení LZET 2014

Tábor proběhl v klidné a velmi přátelské atmosféře. Děti si našly nové kamarády, měly možnost zažít táborový život, stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Tábor se dětem líbil, na konci tábora již plánovaly, jak se opět sejdou příští prázdniny.

Velký přínos těchto táborů vidím v příležitosti účastníků setkat se s vrstevníky se stejnou nemocí, vyměnit si mezi sebou zkušenosti a lépe tak poznat problematiku své nemoci. Menší děti by pravděpodobně měly problém s umístěním na nediabetickém táboře a neměly by možnost získat tuto prázdninovou zkušenost.

Tým vedoucích i lékařů měl mnoho zkušeností již z minulých let, takže organizace tábora probíhala hladce s podporou všech dospělých účastníků. Materiální vybavení, které zajišťovalo OS Dsd, bylo na velmi dobré úrovni, vše bylo zajištěno s předstihem a byl umožněn bezproblémový průběh her a výletů. Každý účastník tábora si odnesl několik drobných cen a tričko. Ubytování v areálu Školy v přírodě Prostřední Bečva bylo v hezkých, čistých prostorech, se skvělou racionální, pestrou stravou. Bohatě jsme také využili hřiště v areálu Školy v přírodě a přilehlé lesy.

Jsme rádi, že děti odjížděly z tábora spokojené, s novými zážitky a snad i poznatky, které jim pomohou lépe zvládat svou nemoc. Děkuji všem donátorům a sponzorům, bez kterých by se tábor nemohl uskutečnit. A velké díky, také patří občanskému sdružení Ditě s diabetem, všem oddílovým vedoucím, instruktorům, zdravotnickému personálu a hospodářce tábora. Tábor by bez jejich nadšení a ochotě nikdy nemohl být tak fajn :-) Děkuji.

Ondřej Štefek - Hlavní vedoucí

Letní zdravotně-edukační tábor byl realizován za finančního přispění Ministerstva zdravotnictví ČR ve spolupráci se SRPDD, Statutárního města Ostravy a dalších spolupracujících firem. Děkujeme.

Staň se členem


Centrum pro dítě s diabetem, z.s.


Příští akce


Nejsou naplánovány žádné další akce.

Partnerství

Přihlásit k odběru
Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera. Internet Explorer není podporován.